אבוקדו אורגני געתון 2007-2008

תקציר עבודת גמר של עדי גוסלבסקי KF-10 תכשיר הזנה צמחי, מראה תוצאה של עלייה ביבול של 9%-13% במטע אבוקדו אורגני. עדי גוסלבסקי- נהריה, בהנחיית הדר

המשך לקריאה