03-5407320

להנחיות פרטניות לכל גידול

03-5407320

להנחיות פרטניות

מכל 1 ליטר KF-OLIVE

50

מחיר לפי כמות

החל מ- עד מחיר ליחידה
1 50
2 48
3 46
4 45
5 43
6 7 42
8 9 40
10 29 39
30 49 37
50 69 36
70 99 35
100 199 34
200 499 33
500 799 32
800 999 31
1000 2999 29

תכשיר הזנה ייעודי לטיפול בעצי זית בשלבי השתרשות, טרום פריחה, גמר חנטה והכנה למסיק. מתאים גם לגינות

פיתוח מקורי המבוסס על חלק מרכיבי התכשיר .KF-10 תכשיר המיועד באופן ספציפי לטיפול בעצי זית בכל שלבי התפתחות הפרי, וכן לשילוב עם חומרי צמיחה ושמנים המיושמים בריסוס עלוותי להחלשת העוקץ לפני המסיק בזית.
תכשיר KF-OLIVE נמכר גם במכל 5 ליטר.
המלצות ליישום במטעי זיתים.

פיתוח מקורי המבוסס על חלק מרכיבי התכשיר .KF-10 תכשיר המיועד באופן ספציפי לטיפול בעצי זית בכל שלבי התפתחות הפרי, וכן לשילוב עם חומרי צמיחה ושמנים המיושמים בריסוס עלוותי להחלשת העוקץ לפני המסיק בזית.

KF-OLIVE נבדק ונוסה בהצלחה בממשק החלשת העוקץ לפני מסיק הזית בשיטת ניעור הגזע. נמצא שכאשר הוחלף הדשן המינרלי בתכשיר KF-OLIVE בתערובת החומרים, פחת באופן משמעותי שיעור נשירת העלים בעת המסיק, ולא חלה עלייה בשיעור הפרי שנשאר על העצים.

התכשיר מתאים גם ליישום לבית השורשים דרך מערכות השקיה ואו בהגמעה. שימוש בתכשיר מיד לאחר המסיק וכן בשלבים המוקדמים של התפתחות פירות הזית, יתרום לחיוניות העץ, ליבול גבוה ולהקטנת סירוגיות ההנבה.

KF-OLIVE אינו רעיל, אינו יוצר משקע ואינו צורבני. התכשיר מגיע כנוזל, מסיס ונוח לשימוש.

תיאור

פיתוח מקורי המבוסס על חלק מרכיבי התכשיר .KF-10 תכשיר המיועד באופן ספציפי לטיפול בעצי זית בכל שלבי התפתחות הפרי, וכן לשילוב עם חומרי צמיחה ושמנים המיושמים בריסוס עלוותי להחלשת העוקץ לפני המסיק בזית.

KF-OLIVE נבדק ונוסה בהצלחה בממשק החלשת העוקץ לפני מסיק הזית בשיטת ניעור הגזע. נמצא שכאשר הוחלף הדשן המינרלי בתכשיר KF-OLIVE בתערובת החומרים, פחת באופן משמעותי שיעור נשירת העלים בעת המסיק, ולא חלה עלייה בשיעור הפרי שנשאר על העצים.

התכשיר מתאים גם ליישום לבית השורשים דרך מערכות השקיה ואו בהגמעה. שימוש בתכשיר מיד לאחר המסיק וכן בשלבים המוקדמים של התפתחות פירות הזית, יתרום לחיוניות העץ, ליבול גבוה ולהקטנת סירוגיות ההנבה.

KF-OLIVE אינו רעיל, אינו יוצר משקע ואינו צורבני. התכשיר מגיע כנוזל, מסיס ונוח לשימוש.

מידע נוסף

משקל 1 ק"ג

הנחיות כלליות לשימוש

אופן היישום בחקלאות:

1 בהדשייה: 1-2 ליטר לדונם דרך מערכת השקייה בטפטוף.
2 בהגמעה: 50 סמ”ק ל 10 ליטר מים לעץ בוגר.
20 סמ”ק ל 5 ליטר מים לעץ צעיר.
100 סמ”ק ל 20 ליטר מים בהעתקת עצים בוגרים.
3 ריסוס עלוותי: 0.8% – 0.12% מנפח התרסיס (בחירת נפח לכיסוי מלא של הנוף)
במקרים של שילוב החומר עם חומרים אחרים:
ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
יש לאחסן את התכשיר במתקן סגור, נעול וקריר.
במקרה של דליפה לא מבוקרת: לשטוף היטב את האזור

KF-OLIVE לגינון:

משאבת דשן (הידראולית/חשמלית):
0.2-1% לגינה ומרפסת ממוצעת :יש למהול 350-550 מ”ל במיכל הדשן והיתרה להוסיף מים-המינון מתייחס למיכל דשן של 25 ליטר המתרוקן אחת לחודש
הגמעה ליישום חודשי:
יש להוסיף 20 מ”ל בליטר מים ולערבב היטב -לאחר מכן יש להגמיע לכל צמח כ -150-250 מ”ל.
הגמעה לעץ/שיח צעיר:
יש להוסיף 20 מ”ל ל 3-5 ליטר מים אחת לחודש
הגמעה לעץ בוגר/שיח בוגר:
יש להוסיף 50 מ”ל ל 10-20 ליטר מים אחת לחודש
הגמעה לעץ בהעתקה:
יש להוסיף 100 מ”ל ל10-20 ליטר מים
הגמעה לאדנית 80 ס”מ:
יש להוסיף 10-15 מ”ל ל 2.5 ליטר מים אחת לחודש.
הגמעה לאדנית 100ס”מ:
יש להוסיף 20-30מ”ל ל 3.5 ליטר מים אחת לחודש.
הגמעה לעציץ 30/30:
יש להוסיף 20 מ”ל ל 1 ליטר מים אחת לחודש .
הגמעה לעציץ 60/60:
יש להוסיף 20-40 מ”ל ל 3 ליטר מים אחת לחודש
הגמעה לעציץ 80/80:
יש להוסיף 40-50 מ”ל ל 5 ליטר מים אחת לחודש
הגמעה לחממות גידול צמחי נוי:
יש להוסיף 1-2 ליטר לדונם אחת לחודש.
לשימוש במרסס ביתי:
יש למהול 10-20 מ”ל בליטר מים ולרסס עד לנגירה.

שתפו:

ליצירת קשר וקבלת ייעוץ