מנגו אורגני, מושב יונתן, 2005

מנגו אורגני, מטופל ב-KF-10 כללי: חברת VGI מייצרת תכשירי הזנה אורגניים נוזליים, פרי פיתוח ישראלי מקורי. התכשירים מיועדים לשיפור גדילה של צמחים ולהגברת פוריות הקרקע. יישום

המשך לקריאה

פרוטוקול ליישום KF בגידול מנגו:

          בחלקות המראות סימני חסר קשים באביב מומלץ טיפול תחילת פריחה ב-KF-SERFICO

המשך לקריאה